Nyheter

Den 7. mai ble NorNABs veileder til impact-investeringer lansert på The Conduit, med en fullsatt sal og flere som fulgte lanseringen digitalt.

Read More

Først ut i rekken av medlemsintervjuer har vi Investinor, Norges største tidligfaseinvestor. Linn Hege Aune er leder for bærekraft og ESG og deler...

Read More

I 2023 ble markedet for impact-investeringer i Norge estimert til 100 milliarder kroner. For å samle impact-feltet i Norge og samtidig styrke...

Read More

A milestone for impact investing in Norway, states NorNAB Chair Espen Daae.

Read More

NorNAB, the Norwegian National Advisory Board for Impact Investing, announces a significant step in its journey. Having been established in February...

Read More

As of October 1st, NorNAB is part of The Global Steering Group for Impact Investment (GSG), a Global network of NABs working to solve some of the...

Read More