Nyheter

Den 7. mai ble NorNABs veileder til impact-investeringer lansert på The Conduit, med en fullsatt sal og flere som fulgte lanseringen digitalt.

Read More

Først ut i rekken av medlemsintervjuer har vi Investinor, Norges største tidligfaseinvestor. Linn Hege Aune er leder for bærekraft og ESG og deler...

Read More

I 2023 ble markedet for impact-investeringer i Norge estimert til 100 milliarder kroner. For å samle impact-feltet i Norge og samtidig styrke...

Read More

A milestone for impact investing in Norway, states NorNAB Chair Espen Daae.

Read More

NorNAB, the Norwegian National Advisory Board for Impact Investing, announces a significant step in its journey. Having been established in February...

Read More

As of October 1st, NorNAB is part of The Global Steering Group for Impact Investment (GSG), a Global network of NABs working to solve some of the...

Read More

With the launch of NorNAB on September 14th, the foundation for the development of the ecosystem for impact investments in Norway is laid. "We stand...

Read More