Norsk forening

for impact investeringer

NorNAB - For impact investing

NorNAB er en uavhengig medlemsbasert forening som jobber for vekst og utvikling av økosystemet for impact investeringer i Norge. Vi ønsker å øke kapitalflyten til impact investeringer både nasjonalt og internasjonalt for å nå FN’s bærekraftsmål.

"Impact investeringer er investeringer med en intensjon om å skape en positiv, målbar sosial og miljømessig impact sammen med en finansiell avkastning." 

 

The Global Impact Investing Network (GIIN)

kai-brune-Z-gTyL0dOH4-unsplash