Om NorNAB

Om NorNAB

NorNAB er en uavhengig medlemsbasert forening som jobber for vekst og utvikling av økosystemet for impact investeringer i Norge.

Medlemmene våre består av de som etterspør kapital, de som tilbyr den, og de som hjelper for å få disse avtalene til å skje for å nå FNs bærekraftsmål.

 

 

VISJON

Et velfungerende økosystem for impact investeringer som øker livskvaliteten til mennesker og planeten. 

 

MISJON

NorNAB utvikler det norske økosystemet for impact investeringer for øke kapitalflyten til initiativer som bidrar til FNs bærekraftsmål.

 

VERDIER

 

Impact-drevet
Vi jobber for å bidra til oppnåelsen av FN’s bærekraftsmål.

 

Inkluderende
Vi engasjerer et mangfold av aktører for å skape gode rammevilkår for at impact investeringer skal vokse frem.

 

Handlingsorientert
Vi jobber aktivt med å utbedre barrierer, og fremmer nasjonalt og globalt samarbeid for å øke kapitalflyten til impact-investeringer.

 

 

Foreningens formål skal oppnås gjennom:

 
Å øke forståelsen av impact investeringer
 
 
 
Kartlegginger og definisjoner innen feltet for impact investeringer
 
 
 
Utvikling og påvirkning av politikk og rammeverk for impact investeringer
 
 
 
Utvikling av markedet for impact investeringer, inkludert markedsinfrastruktur
 
 
 
Kunnskapsinnhenting og erfaringsdeling

 
 
Økt bevissthet, kunnskapsformidling og interessentkontakt

Tilknytning til Global Steering Group for Impact Investing

NorNAB er etablert som en medlemsbasert forening for å bidra til å samle feltet for impact investeringer i Norge. I tillegg har NorNAB en sterk internasjonal tilknytning og opprinnelse.

 

Global Steering Group for Impact Investing er en internasjonal samling av nasjonale arbeidsgrupper (national advisory boards) med samme formål som NorNAB. Global Steering Group for Impact Investing ble i 2013 etablert som en «social impact investment taskforce» under det britiske presidentskapet i G8 (nå G7).

 

I dag består Global Steering Group for Impact Investing av 30 nasjonale og regionale arbeidsgrupper som representerer 35 land. I tillegg er ytterligere 30 nasjonale arbeidsgrupper under utvikling eller på vei til å bli tatt opp som medlem, inkludert NorNAB.

 

NorNAB er et offisielt medlem av GSG.

Styret

 

 

espen daae

Espen Daae

Styreleder - Ferd

Solveig Sundsdal

Solveig Sundsdal

Styremedlem - Nysnø

Lars Erik Mangset

Lars Erik Mangset

Styremedlem - Grieg Investor

Jonas Skattum Svegaarden

Jonas Skattum

Nestleder - Katapult

Marte Løfman

Marte Løfman

Styremedlem - Ferd

Norselab_Maria de Perlinghi-2

Maria de Perlinghi

Styremedlem - Norselab

Bilde-1

Signe Sørensen

Styremedlem - Norfund

Kontakt

Ta kontakt med sekretariatet dersom du har noen spørsmål.
Send en melding til karlolav@nornab.no