BLI MEDLEM

Verdi for medlemmer

Noen av de viktigste fordelene ved å bli medlem i NorNAB er tilgang til et nettverk og møteplasser, både i Norge og internasjonalt. Dette gir medlemmene en unik mulighet til kunnskaps- og erfaringsdeling, noe vi tenker er essensielt for at hele markedet skal vokse i Norge.

 

Vi tilbyr også et forum for samarbeid mellom ulike aktører i markedet. Dette er en arena der beste praksis deles og nye innovative ideer i impact-feltet blir til. Samarbeidet kan være avgjørende for å håndtere utfordringer og identifisere nye muligheter, og det gir medlemmene våre en stemme i utviklingen av markedet, inkludert rammevilkår.

 

Men kanskje den viktigste fordelen ved å være medlem er muligheten til å påvirke og øke mengden av kapital som bidrar til å oppnå bærekraftsmålene. Gjennom vårt arbeid har vi potensialet til å skape betydelig endring og drive utviklingen mot en mer bærekraftig fremtid.

 

Så, ved å bli medlem, får du ikke bare tilgang til ressurser og nettverk som kan forbedre din egen virksomhet, men du blir også en del av et større fellesskap med en felles visjon om å gjøre en positiv forskjell i verden.

Meld din interesse